Loại tin và bảng giá

Website cung cấp 3 loại tin đăng
  • Tin đăng Miễn Phí: không giới hạn số lượng, ngày đăng, được xếp tin mới đứng đầu và sau tin VIP và Nổi Bật
  • Tin đăng VIP (icon VIP): Tin này phải trả phí theo bảng giá quy định website là 1 NPointcho 1 ngày, ưu tiên đứng trước tin Miễn Phí và sau tin Nổi Bật
  • Tin đăng Nổi Bật (icon HOT): Tin này phải trả phí theo bảng giá quy định website là 2 NPointcho 1 ngày, ưu tiên đứng đầu tiên
Quý khách có thể Kích hoạt vừa VIP và Nỗi Bật cùng lúc.
Tỷ giá quy đổi từ VNĐ sang NPoint là: 1.000đ được 1 NPoint

Quý khách không bắt buộc phải trả phí cho 2 dạng tin Nổi Bật và VIP, có thể đăng tin Miễn Phí nếu không cần hiện TOP đầu.
 
Tính năng hỗ trợ NPoint cho thành viên:
  • Nếu mỗi ngày đăng nhập sẽ được tặng 1 NPoint
  • Đăng bình luận cho tin đăng được tặng 1 NPoint (Mổi tin được 1 lần, không giới hạn tin)
Bạn nạp tiền để hỗ trợ chi phí duy trì, nâng cấp, phát triển tính năng website tạo sân chơi và đem nhiều tiện ích cho cộng đồng.