VIP 100

VIP 50

VIP 20

icon vip icon vip icon vip
+ Ưu tiên hiện số 1
+ Hiện 1 tin khu vực trang chủ VIP 100
+ Hiện 1 banner khu vực VIP 100
+ Cam kết trả chiết khấu và cho thuê lại
+ Thời hạn 1 năm
+ Hợp đồng cam kết
+ Đăng ký tại công ty
+ Ưu tiên hiện số 2
+ Hiện 1 tin khu vực trang chủ VIP 50
+ Hiện 1 banner khu vực VIP 50
+ Cam kết trả chiết khấu và cho thuê lại
+ Thời hạn 1 năm
+ Hợp đồng cam kết
+ Đăng ký tại công ty
+ Ưu tiên hiện số 3
+ Hiện 1 tin khu vực trang chủ VIP 20
+ Hiện 1 banner khu vực VIP 20
+ Cam kết trả chiết khấu và cho thuê lại
+ Thời hạn 1 năm
+ Hợp đồng cam kết
+ Đăng ký tại công ty
 

VIP 10

VIP

MIỄN PHÍ

icon vip icon vip Không Logo
+ Ưu tiên hiện số 4
+ Hiện 1 tin khu vực trang chủ VIP 10
+ Không có banner
+ Cam kết chiết khấu nhuận và cho thuê lại
+ Thời hạn 1 năm
+ Hợp đồng cam kết
+ Đăng ký tại công ty
+ Ưu tiên hiện số 5
+ Hiện 1 tin khu vực trang chủ VIP
+ Không có banner
+ Không trả chiết khấu
+ Thời hạn theo chi trả người dùng
+ Thỏa thuận trên website
+ Đăng ký trực tiếp trên website
+ Không ưu tiên hiện
+ Không hiện trang chủ
+ Không có banner
+ Không trả chiết khấu
+ Thời hạn 7 ngày
+ Thỏa thuận trên website
+ Đăng ký trực tiếp trên website

QUY ĐỊNH PHÍ ĐĂNG TIN:
  • Mỗi tài khoản phổ thông miễn phí được đăng 1 tin duy nhất thời hạn 7 ngày, muốn hiện tiếp phải vào bật cho hiện lại.
  • Đăng thêm 1 tin phổ thông miễn phí là 2.000 VNĐ/ 30 ngày
  • Đăng chuyển thành tin VIP là 5.000 VNĐ/1 Ngày
GÓI NẠP TIỀN:
  • Gói nạp 50.000VNĐ bạn được nhận 50.000VNĐ
  • Gói nạp 100.000VNĐ bạn được nhận 110.000VNĐ
  • Gói nạp 200.000VNĐ bạn được nhận 215.000VNĐ
  • Gói nạp 500.000VNĐ bạn được nhận 550.000VNĐ
  • Gói nạp 1.000.000VNĐ bạn được nhận 1.100.000VNĐ